Hjem - Lions Løgumkloster

Menu

Aktiviteter

Aktiviteter

Lions er en humanitær hjælpeorganisation, der støtter lokalt, nationalt og internationalt. Over år vel fordelt med ca. en tredjedel på hver af disse.

Overskuddet fra alle Lions aktiviteter doneres ubeskåret til velgørende formål. Alle administrationsomkostninger betales af medlemmernes kontingentbetaling.

Derfor er der i Lions to helt skarpt adskilte kasser og regnskaber. En aktivitetskasse til overskud fra aktiviteter og en klubkasse til medlemmernes kontingent. Af klubkassen afholdes alle udgifter til klubbens møder m.v. og betaling til den danske og den internationale Lions-organisation.

Lions Club Løgumklosters væsentligste aktiviteter i de senere år er
• Lions-tombolaen på Kloster Mærken
• Salg af årets første Samsø-kartofler
• Julelotteriet, som arrangeres sammen med de øvrige Lions Clubber i Tønder Kommune
• Lions Ferieboliger ved Henne Strand og på Årø. De fleste af Lions Clubberne i området støtter, således at hver club har et antal uger i ferielejligheder, som kan stilles til rådighed for familier med behov for og ønske om det.
• Forårsbasar

I Lions Club Løgumkloster føler vi, at vi har en rigtig god opbakning, når vi gennemfører aktiviteter. Det gælder fra hele befolkningens side og fra erhvervslivet i Bedsted, Ellum, Løgumgård, Løgumkloster, Øster Højst og området i øvrigt. Det er et helt afgørende grundlag for at kunne skaffe penge til velgørende formål.

Derfor er Lions meget taknemlig for dette samspil og vi vil også gerne her benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle, der støtter Lions og dermed de formål, som vi kan støtte.

Følg Lions